Friskvård & Rehab 

Kristianstad

Rehabilitering  - Återskapa

 

Syftet med rehabilitering är att hunden ska kunna återvända till ett normalt dagligt liv efter en

skada, att den ska kunna få ett så smärtfritt och så aktivt liv som möjligt, om det så gäller

som sällskapshund eller arbetande hund.

 

Rehabiliteringen påbörjas när en skada uppstår och pågår så länge behov finns.

Några vanliga rehabiliteringsmetoder är massage, stretching, ledmobilisering,

laser, elektroterapi och vattenträning.

 

Massage ingår oftast i ett tidigt stadium vid rehabilitering. Lättare massage får som regel

utföras samma dag som hunden kommer hem från en operation.

 

Muskeltöjning innebär att man förlänger eller töjer en muskel, muskelgrupp, bindväv eller

någon av de olika strukturer som finns kring leden.

 

Muskler utvecklar bättre kraft om de har en bra elasticitet och en normal muskellängd.

I samband med en skada är det vanligt att muskulatur blir stram och förkortad.

Märker man att hunden slutar stretcha  naturligt kan det vara tecken på smärta.

Muskelstramhet som inte behandlas kan leda till ett förändrat rörelsemönster

och därmed felaktig belastning.